ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN TÂN LẠC

ỦY BAN NHÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

THỊ TRẤN TÂN LẠC

 

 

 

Lương Thị Hạnh

Bí thư Đảng ủy

0383892332

0912.331.640

Tôn Hoàng Đức

CT HĐND

0383884082

0945.828.656

Đậu Công Hà

PCT HĐND

 

0986.368.991

Võ Thái Tịnh

CT UBND

0383892333

0914.574.715

Đào Minh Đức

PCT UBND

 

0975.815.056

Lữ Thị Châu

Văn phòng UB

0383884150

0976.955.038

Thái Thị Dũng

Văn phòng ĐU

 

09883.11.058

2

CHÂU HẠNH:

 

 

 

Lang Văn Hồng

BT-CTHĐND

 

0904.737.115

Lang Mạnh Cường

PCT HĐND

 

0368.360.027

Vi Thế Long

CT UBND

 

0975.365.941

Lang Văn Bình

PCT UBND

 

0912.890.363

Vi Ngọc Đức

PCT UBND

 

0344.346.348

Sầm Thị Hiền

Văn phòng UB

 

0869.283.567

Quán Thị Huế

Văn phòng ĐU

 

0942.204.368

3

CHÂU THẮNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu

Bí thư ĐU

 

 

Lương Thị Chi

PBT-CT HĐND

 

0373.860.968

Sầm Văn Hùng

Chủ tịch UBND

 

0904.776.335

Lương Thành Trung

Phó Chủ tịch

 

0904.959.884

Nguyễn Thị Liên

Văn phòng - TK

 

0705.233.666

Lương Thị Vinh

Văn phòng ĐU

 

0397.358.990

4

CHÂU TIẾN

 

 

 

Trần Văn Hùng

BT Đảng ủy

 

 

Lô Văn Giáp

PCT HĐND

 

0375.196.914

Sầm Thanh Hoài

PBT-CT UBND

 

0364.548.858

Sầm Văn Túc

PCT UBND

 

0945.947.343

 

 

 

0979.527.209

Phan Thị Thủy

VP ĐU - VPTK

 

0948.818.595

Kim Thị Nga

VP Thống kế

 

0986.857.117

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

5

CHÂU BÍNH

 

 

 

Trần Việt Đức

BT-CT HĐND

 

0979.214.779

Sầm Văn Lanh

PCT HĐND

 

0333.387.002

Lang Xuân Chính

CT UBND

 

0374.917.789

Vi Văn Hiền

PCT UBND

 

0359.005.536

Lương Văn Biên

PCT UBND

 

0972.628.370

Hồ Thị Lê

Văn phòng ĐU

 

0988.726.244

Nguyễn T Lan Huyền

Văn phòng UB

 

0362.673.746

6

CHÂU THUẬN

 

 

 

Lữ Thị Mai

Bí Thư Đảng uỷ

 

0368.339.028

Lương Thị Hảo

Chủ tịch HĐND

 

0355.119.324

Trần Bảo Linh

Chủ tịch UBND

 

0975.231.231

Hà Văn Chinh

PCT HĐND

 

0373.235.305

Vi Văn Lâm

PCT UBND

 

0386.894.554

Lữ Thị Yến

Văn phòng UB

 

0976.529.163

Cầm Bá Tâm

Văn phòng ĐU

 

0962.538.539

7

CHÂU HỘI

 

 

 

Lim Dương Sinh

Bí thư Đảng ủy

 

0394.359.977

Lô Văn Tốn

PBT-CT HĐND

 

0913.756.491

Lữ Thị Huyền

PCT HĐND

 

0984.372.333

Nguyễn Sỹ Luận

CT UBND

 

0913.122.307

Lang Văn Cường

PCT UBND

 

0948.311.121

Lim Văn Nam

PCT UBND

 

0945.587.858

Hoàng Thị Hòa

Văn phòng UB

 

0967.633.508

Hoàng Thị Hiền

Văn phòng ĐU

 

0846.894.292

8

CHÂU BÌNH:

 

 

 

Kim Văn Duyên

CT HĐND

 

0906.249.444

Lang Văn Thủy

PBT-CT HĐND

 

0968.129.988

Lê Văn Toan

CT UBND

 

0902.282.007

Lô Văn Bình

PCT UBND

 

0987.616.300

Lương Văn Huyên

PCT HĐND

 

0395.398.603

Bùi Thị Cúc

VP-TK

 

0989.355.512

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

9

CHÂU NGA:

 

 

 

Nguyễn Tất Diện

BT-CT HĐND

 

0839.505.266

Vi Văn Chiến

PCT HĐND

 

0962.492.089

Lô Đức Khiêm

CT UBND

 

0372.090.337

Lương Văn Việt

PCT UBND

 

0979.829.731

Lữ Văn Tân

Văn phòng UB

 

0982.098.901

Lương Thị Lê

Văn phòng ĐU

 

0362.816.558

 

 

 

10

CHÂU PHONG:

 

 

 

Lương Văn Hiệp

BT-CT HĐND

 

0386.340.344

Lương Văn Huấn

P. BÍ THƯ

 

0326.888.119

Lộc Thị Cúc

PCT HĐND

 

0384.929.669

Lương Văn Năm

CT UBND

 

0911.498.567

Vi Văn Thanh

Phó Chủ tịch

 

0828.405.678

Bùi Như Đa

Phó Chủ tịch

 

0973.467.535

 

 

 

 

Vi Văn Dung

Văn phòng UB

 

0829.520.888

Vi Thị Thanh

Văn phòng UB

 

0349.904.619

11

CHÂU HOÀN:

 

 

 

Lữ Văn Đức

BT-CT HĐND

 

0963.985.115

Lương Văn Vừng

PCT HĐND

 

0398.888.471

Lý Văn Dũng

CT UBND

 

0346.555.327

Lương Văn Ngoan

PCT UBND

 

0343.376.330

Lương Văn Bình

Văn phòng ĐU

 

0969.773.984

Lương Thị Yến

Văn phòng UB

 

0334.004.595

12

DIÊN LÃM

 

 

 

Lang Văn Đông

BT Đảng uỷ

 

 

Quang Văn Trung

PBT-CT.HĐND

 

0835.910.888

Nguyễn Văn Dũng

CT.UBND

 

0392.706.225

Quang Văn Chung

PCT.HĐND

 

0977.712.275

Quang Thanh Tý

PCT.UBND

 

0972.242.788

Lô Văn Duẩn

Văn phòng UB

 

0943.372.555

Lang Thị Sáu

Văn phòng ĐU

 

0344.413.184