ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

CÔNG AN:

 

 

 

Nguyễn Đình Hùng

Trưởng C.A

 

0913.357.501

Ngô Văn Hùng

Phó Trưởng

 

0985.523.397

Vi Xuân Thủy

Phó Trưởng

 

0915.268.175

Nguyễn Hồng Tiến

ĐT.Tổng hợp

 

0966.476.888

Lữ Văn Thảo

CB Tổng hợp

 

0988.521.607

2

BCH QUÂN SỰ:

 

 

 

Lê Quang Tú

CHT

 

0914.226.286

Lê Xuân Sơn

CTV

 

0976185144

Nguyễn Văn Mão

P.CHT-TMT

 

0967475168

Nguyễn Xuân Hiếu

P.CHT-ĐV

 

0968758809

Bùi Ngọc Hoàng

CTV phó

 

0977414862

3

TÒA ÁN:

 

 

 

Võ Văn Dũng

Chánh án

 

0915.122.207

Lô Xuân Diệu

P.Chánh án

 

0388.171.060

4

VIỆN KIỂM SÁT

 

 

 

Trần Văn Long

Viện trưởng

 

0973908298

Vi Thị Việt

Viện phó

 

0902104578

Hoàng Văn Lâm

Viện phó

 

0946555105

5

THI HÀNH ÁN

 

 

 

Ngô Thái Sơn

C.C Trưởng

 

0916.629.575

Lang Văn Kim

C.C Phó

 

0987.836.791

6

HẠT KIỂM LÂM:

 

 

 

Lê Xuân Đình

Hạt trưởng

 

0947.523.999

Hoàng Đăng Phúc

P. Hạt trưởng

 

0944.360.605

Nguyễn Tiến Hùng

P.Hạt trưởng

 

0913.177.616

7

L.TRƯỜNG CÔBA

 

 

 

Đặng Văn Nghị

Giám đốc

 

0977. 572. 789

8

LÂM TRƯỜNG QC

 

 

 

Phạm Công Thành

Giám đốc

 

0374.555.777

Phan Văn Quốc

P. Giám đốc

 

0977.735.188

Lê Văn Dũng

Văn phòng

 

0974.110.867

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

9

BQLR PHÒNG HỘ

 

 

 

Trần Ngọc Kiên

Trưởng ban

 

0975.107.887

Nguyễn Văn Trường

Phó ban

 

0913.059.331

10

CHI CỤC THUẾ:

 

 

 

Lê Văn Thành

Phó Chi cục

 

0917.755.686

11

KHO BẠC NN:

 

 

 

Lô Thị Lực

Giám đốc

 

0916.698.974

Hồ Viết Thắng

Phó Giám đốc

 

0902.056.222

12

NGÂN HÀNG NN

 

 

 

Đặng Quốc Việt

Giám đốc

 

0904.489.265

Trần Quang Đạt

Phó Giám đốc

 

0886.332.999

13

NGÂN HÀNG CS:

 

 

 

Đặng Hoài Nam

Giám đốc

 

0912.923.121

Nguyễn Văn Tuấn

P.Giám đốc

 

0914.473.787

14

CtyCPVẬT TƯ NN:

 

 

 

Phan Huy Châu

Giám đốc

 

0978.243.116

15

TT THƯƠNG MẠI:

 

 

 

Lang Quang Trung

Giám đốc

 

0915.231.733

16

TT VIỄN THÔNG:

 

 

 

Nguyễn Hải Chung

Giám đốc

 

0912.592.888

17

CHI NHÁNH ĐIỆN

 

 

 

Lê Đại Nghĩa

Giám đốc

 

0968.006.006

Phan Anh Tuấn

P.Giám đốc

 

0979.712.269

Nguyễn Thượng Tuấn

P.Giám đốc

 

0914.236.271

18

HẠT G.THÔNG:

 

 

 

Nguyễn Quang Việt

Hạt trưởng

 

0913.357.925

19

TT VĂN HÓA-TT

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc

 

0915.770.229

Nguyễn Thanh Thủy

P.Giám đốc

 

0974.602.119

Nguyễn Kế Kiên

P. Giám đốc

 

0943.373.999

Sầm Thị Hằng

Văn phòng

 

0365.625.778

20

BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 

 

Vương Đình Hòa

Giám đốc

 

0917.883.555

Nguyễn Văn Sỹ

P. Giám đốc

 

0976.681.611

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

21

TRƯỜNG THPT

 

 

 

Hồ Thị Thảo

Hiệu trưởng

 

0919.510.966

Lê Quốc Khánh

Hiệu phó

 

0974.495.247

Nguyễn Hữu Đàn

Hiệu phó

 

0962.379.557

Nguyễn Thị Bình

Hiệu Phó

 

0973.073.618

Nguyễn Thị Hiền

Văn phòng

 

0942.962.629

22

TRƯỜNG PTDTNT THCS

 

 

 

Hoàng Thị Nguyệt

Hiệu trưởng

 

0968.989.088

Lê Thúy Mai

Hiệu phó

 

0946.768.878

Trần Ánh Sáng

Hiệu phó

 

0988.545.252

Lữ Thị Yến

Giáo vụ

 

0985.707.444

23

TRUNG TÂM Y TẾ

 

 

 

Đặng Tân Minh

Giám đốc

 

0915.665.432

Vi Văn Thắng

P.Giám đốc

 

0934.535.868

Hoàng Anh Hiệp

P.Giám đốc

 

0985.225.219

Lô Thanh Quý

P.Giám Đốc

 

0914.404.205

24

BƯU ĐIỆN:

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn

Giám đốc

 

0946.209.668

25

TRUNG TÂM BDCT

 

 

 

Lữ Thị Thủy

Giám đốc

 

0917.113.738

Vi Thị Thu

Phó Giám đốc

 

0917.027.037

26

TT GDNN-GDTX:

 

 

 

Bùi Hoàng Báu

Giám đốc

 

0942.211.022

Nguyễn Văn Hà

P.Giám đốc

 

0944.346.356

27

CHI NHÁNH DƯỢC

 

 

 

Trần Doãn Hồng

Giám đốc

 

0914.922.459

28

TT. DỊCH VỤ NN

 

 

 

Lê Mỹ Trang

Giám đốc

 

0904.495.777

Nguyễn Xuân Linh

Phó Giám đốc

 

0963.889.001

Sầm Văn Thái

Phó Giám đốc

 

0986.445.446

Hà Văn Khương

Phó Giám đốc

 

0943.475.419