ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
KHỐI MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

MẶT TRẬN TQ:

Lang Thanh Duyên

Chủ tịch

Nguyễn Thị Hằng

P.Chủ tịch

Vi Ngọc Hùng

P. Chủ tịch

Dương Thị Kim Hoa

Ủy viên trực

Vi Thị Huệ

Văn phòng

2

HỘI CCB:

Lang Văn Hiền

Chủ tịch

3

HỘI LHPN:

Hồ Thị Loan

Chủ tịch

Nguyễn Thị Lệ Anh

Phó chủ tịch

4

HỘI NÔNG DÂN:

Phạm Văn Hòa

Chủ tịch

0902.220.607

Sầm Trung Kiên

Phó chủ tịch

5

HUYỆN ĐOÀN:

Phan Quỳnh Châu

Bí thư

Văn thư

 

6

LIÊN ĐOÀN LĐ:

Lương T Phương Anh

Chủ tịch

Lang Văn Chiến

P.Chủ tịch

7

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Quang Văn Cường

P.Chủ tịch

8

HỘI KHUYẾN HỌC

Lữ Hạnh

Chủ tịch

Lữ Thị Thanh

P.Chủ tịch

9

HỘI NGƯỜI MÙ:

Lương Văn Lục

Chủ tịch

Lang Thị Ngọc Anh

P.Chủ tịch

10

HỘI GIÁO CHỨC

Trần Thị Hòa

Chủ tịch

11

HỘI TNXP

Nguyễn Thị Nhuần

Chủ tịch Hội

Dương Thị Thu

Phó chủ tịch

12

HỘI CHẤT ĐỘC DC

Cao Văn Minh

Chủ tịch Hội

13

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Lang Quốc Dũng

Chủ tịch

Phan Huy Cát

Phó Chủ tịch

14

HỘI BẢO TRỢ

Nguyễn Đình Cẩn

Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Ước

Phó Chủ tịch