ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN HUYỆN QUỲ CHÂU

CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thanh Hoài

Chủ tịch UBND

 

0947.586.688

2

Lê Hải Lý

P. Chủ tịch UBND

 

0945.552.567

0982.886.567

3

Lê Thanh Hà

P. Chủ tịch UBND

 

0915.665.121

CÁC PHÒNG, BAN UBND HUYỆN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

VP HĐND-UBND

 

 

 

Lang Văn Đông

Phó chánh VP

 

0866.832.234

0386.137.827

Quang Văn Dũng

Phó chánh VP

 

0989.919.777

0915.526.007

Văn thư

0383884339

FAX: 0383884339

2

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường

Trưởng Phòng

 

0903.205.333

Nguyễn Hùng Sơn

P. Trưởng phòng

 

0977.337.466

3

PHÒNG Y TẾ

 

 

 

Lữ Thị Thanh

Trưởng phòng

 

0977.150.929

4

PHÒNG LĐ-TBXH

 

 

 

Hoàng Thị Oanh

Trưởng phòng

 

0914.533.345

Tống Thị Thu Hồng

P. Trưởng phòng

 

0917.662.826

Văn phòng

 

 

 

5

PHÒNG NỘI VỤ

 

 

 

Trần Văn Hùng

Trưởng phòng

0383884350

0968.667.678

Đoàn Thị Nguyệt

P. Trưởng phòng

 

0984.641.562

Trịnh Văn Thắng

P. Trưởng phòng

 

0869.378.668

6

PHÒNG GD-ĐT

 

 

 

Nguyễn Thị Châu

Trưởng phòng

0383884202

0944.891.109

Nguyễn Thị Bình

P. Trưởng phòng

 

0942.940.496

Lương Thị Hà

P. Trưởng phòng

 

0942.905.515

Văn phòng

 

0383884118

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

7

PHÒNG TƯ PHÁP

 

 

 

Lô Đức Ngọc

Trưởng phòng

 

0974.168.191

8

P.THANH TRA

 

 

 

Nguyễn Hữu Chỉnh

Chánh Thanh tra

 

0917.790.777

9

PHÒNG NN-PTNT

 

 

 

Lương Trí Dũng

Trưởng phòng

 

0986.606.063

Lương Anh Tuấn

P. Trưởng phòng

 

0975.913.722

Sầm Anh Dũng

P. Trưởng phòng

 

0919.171.646

10

PHÒNG TN-MT

 

 

 

Lô Thanh Sơn

Trưởng phòng

 

0912.884.414

Vi Văn Trang

P. Trưởng phòng

 

0914.910.222

11

P.CÔNG THƯƠNG

 

 

 

Lô Văn Thế

Trưởng phòng

 

0976.314.010

Kim Văn Minh

P. Trưởng phòng

 

0975.094.898

12

PHÒNG TC-KH

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tùng

Trưởng phòng

 

0982.891.133

Lang Quốc Hùng

P. Trưởng phòng

 

0986.737.199

13

P.DÂN TỘC

 

 

 

Lê Thị Ngọc

Trưởng phòng

 

0977.897.246

0936.122.755

14

CC THỐNG KÊ

 

 

 

Lang Văn Trung

C. cục Trưởng

 

0936.188.108

15

V.P ĐKQSDĐ

 

 

 

Nguyễn Duy Hồng

Giám đốc

 

0914.237.216

Trần Thị Hải Vân

P.Giám đốc

 

0946.209.886

16

BQL DA ĐTXD

 

 

 

Vi Thế Đại

Giám đốc

 

0915.545.858