ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị Quyết đặt tên đường Thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu

Tải về

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với UBND huyện Quỳ Châu xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu theo đúng quy trình quy định của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ. Đến nay, hồ sơ đặt tên đường đã được dự thảo xong. Để việc đặt tên đường đáp ứng được yêu cầu đặt ra, hạn chế được những sai sót, bất cập, Hội đồng tư vấn đặt tên đường thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu đăng tải danh mục tên đường thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu dự kiến đặt tên (có hồ sơ kèm theo) để đông đảo các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia đóng góp ý kiến. Mọi thông tin, góp ý xin gửi về: Sở Văn hóa và Thể thao, địa chỉ số 74, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Email: Ngheandisan2021@gmail.com. Thời gian nhận góp ý: Từ ngày 1/6/2022-20/6/2022Tải về

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập