ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Thành công Đại hội Hội nông dân huyện Quỳ Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028
Sáng ngày 23/5, Hội nông dân huyện Quỳ Châu đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có đồng chí Võ Văn Phong – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Nghệ An; về phía huyện Quỳ Châu có đồng chí Lô Thanh Luận –Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, đại diện các phòng, ban, ngành và 108 đại biểu đại diện cho nông dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu.   

  

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Đại hội

Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 thực hiện Nghị quyết gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với trách nhiệm, quyết tâm cao của các cấp hội, sự đồng lòng hưởng ứng của hội viên, nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân toàn huyện đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, có 9/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XI đạt và vượt. Uy tín của Hội được khẳng định, niềm tin, sự gắn bó của nông dân đối với tổ chức Hội được nâng lên.

Anh-tin-bai

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Bên cạnh đó, chất lượng tổ chức, năng lực đoàn kết, tập hợp nông dân được nâng lên. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng. Hiện nay, toàn huyện có 1.016 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó: cấp trung ương: 01 hộ, cấp tỉnh: 32 hộ, cấp huyện 196 hộ và cấp cơ sở: 1.016 hộ. Các phong trào Hội không ngừng được nâng lên, Hội đã làm hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, nhiều phong trào do Hội triển khai mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên nông dân, động viên nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng anh ninh của huyện, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đại hội nhiệm kỳ mới với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục xây dựng vững mạnh về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Anh-tin-bai
Đồng chí Lô Thanh Luận –Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Anh-tin-bai

Đồng chí Võ Văn Phong –Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Phong –Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh và đồng chí Lô Thanh Luận – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Hội nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, Hội Nông dân huyện cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo hội viên. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, vì lợi ích của hội viên, nông dân; đa dạng các hình thức tập hợp nông dân.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Đại diện các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo Hội nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phạm Văn Hòa tái cử giữ chức Chủ tịch Hội nông dân, đồng chí Sầm Trung Kiên, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028.

Anh-tin-bai

Ban chấp hành Hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Trong dịp này, đại diện lãnh đạo huyện và lãnh đạo Hội nông dân tỉnh cũng đã tặng hoa chức mừng sự thành công của Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028./.

Bé Vinh

Trung tâm VHTT&TT Quỳ Châu

  

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập