ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Quy chế phối hợp sẽ thay đổi cách thức trồng Mía tại huyện Quỳ Châu

Ngày 7/9/2023, dưới sự chứng kiến của UBND huyện Quỳ Châu, UBND các xã, thị trấn và NASU đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp “về phát triển diện tích, tăng năng suất và chất lượng mía trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025”. 

Anh-tin-bai

Lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã thị trấn với NASU tại buổi lễ ký kết

Ông Lê Hải Lý - PCT UBND huyện cho biết: Phát triển diện tích mía sẽ góp phần thực thực hiện thành công nội dung Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển kinh tế. UBND huyện sẽ ưu tiên lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục triêu Quốc gia như: xóa đói, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế -  xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để trồng mía. Các phòng ban chức năng của huyện và UBND các xã tuyên truyền, vận động và khuyến khích nông dân mở rộng diện tích mía thành các vùng sản xuất tập trung. Chú trọng xây dựng các mô hình thâm canh, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp cơ giới hóa canh tác và biện pháp KHKT mới về trồng, chăm sóc và thu hoạch mía để nông học học tập và làm theo tăng hiệu quả trồng mía.

Anh-tin-bai

Đại diện lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã, thị trấn ký kết với NASU

Ông Lang Xuân Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính cho biết thêm: Gia đình đã chuyển đổi diện tích giống ROC10, VD00236 sang trồng 6 ha giống LK92-11 và KK3. Đây là các giống mía mới, kháng nhiều loại sâu bệnh hại; nếu chăm sóc theo quy trình khuyến cáo của công ty có thể để lưu gốc từ 5-6 năm; không trỗ cờ, bấc ruột; năng suất đạt từ 80-90 tấn/ha, lợi nhuận thu về hàng năm từ 40-50 triệu đồng/ha; cao hơn rất nhiều so với trồng keo nguyên liệu. Vụ ép 2022/2023, toàn xã có diện tích trồng mía 170 ha, chiếm 34% diện tích trồng mía của huyện Quỳ Châu, nông dân thu về hơn 12 tỷ đồng từ tiền bán mía cho nhà máy.

Cây mía được NASU ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, không lo về đầu ra như một số loại cây trồng khác, tạo niềm tin để nông dân mở rộng diện tích trong thời gian tới.

Võ Văn Lương - NASU

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập