ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Hội nghị quán triệt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Ngày 25/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 300 điểm cầu ở các cấp công đoàn cơ sở trong tỉnh.

Tại đầu cầu Quỳ Châu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện khóa IX nhiệm kỳ 2023 - 2028; Cán bộ chuyên trách cơ quan Liên đoàn Lao động huyện; Chủ tịch, phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc;

Ngày 25/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 300 điểm cầu ở các cấp công đoàn cơ sở trong tỉnh.

Anh-tin-bai

Tại đầu cầu Quỳ Châu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện khóa IX nhiệm kỳ 2023 - 2028; Cán bộ chuyên trách cơ quan Liên đoàn Lao động huyện; Chủ tịch, phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc;

Anh-tin-bai

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ công đoàn các cấp đã được học tập, quán triệt 5 chuyên đề: Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Thu hút người lao động, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào tổ chức công đoàn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Chuyên đề đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới; Xây dựng nguồn lực tài chính để đổi mới thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Trong quá trình diễn ra hội nghị, đại diện thường trực Liên đoàn lao động tỉnh cũng giải đáp những ý kiến của đoàn viên công đoàn về Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Hội nghị quán triệt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Nhằm quán triệt và tuyên truyền đến đoàn viên, CCVCLĐ các nội dung cơ bản, cốt lõi, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thông qua học tập, quán triệt như thế này nhằm tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống công đoàn; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Kế Kiên – Đức Lập

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập