ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Điện lực Quỳ Châu: Ghi chỉ số công tơ điện các khách hàng sử dụng điện vào những ngày cuối tháng
Từ tháng 10/2023, Điện lực Quỳ Châu tiến hành ghi chỉ số công tơ điện các khách hàng sử dụng điện vào những ngày cuối tháng.

Thực hiện lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối cùng của tháng đối với tất cả khách hàng sử dụng điện.

Mục đích thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng để hỗ trợ khách hàng thuận tiện trong theo dõi, giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong công tác thanh toán tiền điện, hạch toán theo tháng đối với các đơn vị SXKD, phù hợp với quy định về thuế, nguyên tắc kế toán (đồng bộ chi phí, doanh thu trong cùng 1 kỳ báo cáo tài chính), đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng.

Anh-tin-bai

Cán bộ Điện lực Quỳ Châu tiến hành ghi chỉ số  công tơ khách hàng sử dụng điện vào cuối tháng, bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2023

 

Theo đó, từ tháng 10/2023, Điện lực Quỳ Châu triển khai các thủ tục về thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện các khách hàng sử dụng điện vào những ngày cuối tháng. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số công  tơ, hoá đơn tiền điện sẽ được ghi nhận, tính toán theo số ngày sử dụng thực tế của khách hàng. Đối với các khách hàng mua điện cho mục đích sinh hoạt (áp dụng giá điện bậc thang), hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán theo quy định tại khoản 5, Điều 1, Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/04/2023 của Bộ Công thương, giá bậc thang theo ngày ghi chỉ số trong tháng thay đổi sẽ tính theo số ngày sử dụng thực tế để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Để đảm bảo công tác thay đổi ngày ghi chỉ số về những ngày cuối tháng, UBND huyện Quỳ Châu đề nghị: Các phòng ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện để Điện lực Quỳ Châu triển khai thực hiện. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố, thôn, xóm để nhân dân và khách hàng sử dụng điện được biết việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện. Phối hợp với Điện lực Quỳ Châu bố trí địa điểm, thông báo để nhân dân tập trung tại nhà văn hóa tổ dân phố, thôn, xóm, bản để thực hiện ký phụ lục hợp đồng về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện.

Điện lực Quỳ Châu.

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập