ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Châu lần thứ 14, khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng 10/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Châu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Trương Thiết Hùng, PCT UBMTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An cùng đoàn; Về huyện Quỳ Châu có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện; đồng chí Thái Thị Thanh Vân, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; đ/c Lê Thanh Hà, HUV, PCT UBND huyện cùng các ủy viên ủy ban MTTQVN huyện Quỳ Châu; các đ/c Chủ tịch UBMTTQ12 xã thị trấn. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Châu lần thứ XIV, hóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 

Sáng 10/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Châu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trương Thiết Hùng, PCT UBMTTQ Việt nam tỉnh Nghệ An cùng đoàn; Về huyện Quỳ Châu có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện; đồng chí Thái Thị Thanh Vân, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; đ/c Lê Thanh Hà, HUV, PCT UBND huyện cùng các ủy viên ủy ban MTTQVN huyện Quỳ Châu; các đ/c Chủ tịch UBMTTQ12 xã thị trấn. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe “Báo cáo kết quả công tác công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng năm 2023; Tờ trình đề nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI; nghe tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX.

Anh-tin-bai

Đại biểu tham dự hội nghị

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, UVBTV Huyện ủy PCT HĐND huyện HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Thanh Hà, HUV, PCT UBND huyện Quỳ Châu thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền địa phương Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳ Châu đã triển khai thực hiện khá hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, điều này cũng đã được thể hiện rõ trong báo cáo của huyện. Trong đó nổi bật là, đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay có 02 xã và 31 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, Cuộc vận động như: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; “Tết Vì người nghèo”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”;.... triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, toàn huyện đã vận động và tiếp nhận là 617.955.000đ; 100% hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách được tặng quả nhân dịp lễ, tết với 7.183 suất quả giá trị là 5.489.833.000 đồng. Trong thực hiện chương trình 1838 về vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, MTTQ huyện đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền để triển khai thực hiện và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, đó là đã tiếp nhận hỗ trợ: 95 nhà, số tiền: 4.750 triệu đồng của các cơ quan, đơn vị, cá nhân tài trợ.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Hữu Chỉnh, HUV, Chủ tịch UBMTQ Việt Nam huyện Quỳ Châu phát biểu tại hội nghị: Sáu tháng cuối năm 2023, tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, vận động Nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện và tình hình Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền có giải pháp thiết thực, sát thực tiễn; tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trương Thiết Hùng, PCT MTTQVN tỉnh Nghệ An Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thiết Hùng, PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của huyện Quỳ Châu trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời đồng chí đề nghị thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thực tiễn trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thiết Hùng, PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của huyện Quỳ Châu trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời đồng chí đề nghị thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thực tiễn trong giai đoạn mới. Cụ thể như làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước. Thực hiện tốt có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/2/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở;... Tiếp tục vận động, đoàn kết, tập hợp người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thời phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của địa phương cho sự nghiệp phát triển chung. Thực hiện tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến Nhân dân, chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với các phòng, ban ngành của huyện chuẩn bị tốt các nội dung để hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029 được chu đáo. 

Kế Kiên – Sỹ Hiệp

 

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập