ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện Quỳ Châu thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở xã, thị trấn VMTD năm 2023 Cụm vùng dưới Châu Hội, Châu Bình, Châu Nga
Sáng ngày 21/2, tại UBND xã Châu Bình Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu đã chủ trì hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cụm vùng dưới gồm: Xã Châu Hội, Châu Bình, Châu Nga.

Năm 2022, Xuất phát từ tình hình thực tế của từng địa phương các xã đã chủ động bám sát nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu kép để thích ứng với điều kiên mới và đạt được một số kết quả. Nổi bật đó là: Tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tê, văn hóa - xã hội, đời sông nhân dân không ngừng được nâng lên; Tiếp tục riển khai thực hiện đềán xây dựng nông thôn mới tại các xã; Công tác giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện; Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an vững mạnh; Quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội..,.v.v… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, qua đó, chấn chỉnh, xử lý nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy sức mạnh toàn dân ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Anh-tin-bai

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, ngành đã đánh giá kết quả phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022; phân tích, nêu các giải pháp, nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở VMTD năm 2023 Cụm vùng dưới, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Cần đây mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là các khâu đột phá phát triển về kinh tê - xã hội, Quôc phòng - An ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao chât lượng hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức Đảng, quản lý điều hành của chính quỵền các cấp, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, cải cách hành chính gắn với bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; Quan tâm đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sông cho Nhân dân. Thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế những tác động tiêu cực, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Kế Kiên

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập