ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện Quỳ Châu thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở xã, thị trấn VMTD năm 2023 Cụm vùng trong Châu Hoàn, Châu Phong, Diên Lãm
Sáng ngày 21/2, tại UBND xã Châu Phong Đồng chí Thượng tá, Lê Quang Tú, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳ Châu đã chủ trì hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cụm vùng trong gồm: xã Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm.

Năm 2022, cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, Nhân dân của cụm vùng trong đã bám sát các chủ trương của Trung ương, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, huyện chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ.

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19, thiên tai, song cụm vùng trong đã giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; địa bàn được giữ vững ổn định. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, ngành đã đánh giá kết quả phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022; phân tích, nêu các giải pháp, nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, qua đó, chấn chỉnh, xử lý nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Anh-tin-bai

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở VMTD năm 2023 Cụm vùng trong, đồng chí Thượng tá, Lê Quang Tú, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳ Châu đề nghị: Cần đây mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là các khâu đột phá phát triển về kinh tê - xã hội, Quôc phòng - An ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đối thoại với nhân dân. Kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của nhân dân, làm tốt công tác thông tin truyền thông; Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ngay tại cơ sở;

Kế Kiên

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập