ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
KH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 130/KH-UBND
Ngày ban hành 05/09/2023
Ngày hiệu lực 05/09/2023
Trích yếu nội dung KH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke_hoach_ra_soat_ho_ngheo_ho_c638302998459759469.pdf