ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
KH triển khai hỗ trợ XD, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện QC, gđ 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 09-KH/BCĐ
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Trích yếu nội dung KH triển khai hỗ trợ XD, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện QC, gđ 2023-2025
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 51ef6daacad2402f848fa0032c19c9638236457105314122.pdf