ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
KH thực hiện công tác thông tin tuyên truyền năm 2023
Số ký hiệu văn bản 132-KH/HU
Ngày ban hành 21/03/2023
Ngày hiệu lực 21/03/2023
Trích yếu nội dung KH thực hiện công tác thông tin tuyên truyền năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lô Thanh Luận
Tài liệu đính kèm 132638151780945740214.pdf