ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 3 huyện Quỳ Châu, Quế Phong và Quỳ Hợp
Sáng ngày 23/5, Tại huyện Quỳ Châu, Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Quế Phong, Quỳ Châu và Qùy Hợp. Tham dự có đồng chí Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 3 huyện.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh tập huấn.

Trong thời gian 1 buổi, trên 200 đại biểu là thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện 3 huyện và lãnh đạo xã, phường, thị trấn; cán bộ tư pháp, văn phòng thống kê, cán bộ mặt trận và trưởng công an xã, phường, thị trấn được các cán bộ Sở Tư pháp Nghệ An giới thiệu, tập huấn phương pháp, cách thức đánh giá công nhận xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ_TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn.

Giới thiệu các quy định, thông tư hướng dẫn thi hành quyết định trên. Đồng thời các đại biểu cũng được hướng dẫn cách thực hiện chấm điểm, đáng giá bộ tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cách thực hiện báo cáo, biểu mẫu phục vụ việc đánh giá đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện; Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân; kiến nghị, phản ánh của tổ chức cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp quán triệt nội dung tập huấn.

Sau tập huấn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu và Qùy Hợp sẽ thành lập Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tiến hành khảo sát đánh giá, chấm điểm bộ tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Bộ Tư pháp đạt tiến độ, hiệu quả cao./.

Bé Vinh

Trung tâm VHTT&TT Quỳ Châu

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập