ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
QUỲ CHÂU TRONG TA

Hoàng Văn Tiến - Khối 1, thị trấn Tân Lạc

Đất Quỳ trong cuộc đời ta

Chắp thêm đôi cánh bay xa vươn mình

Đất Quỳ kết đọng tâm tình

Dắt ta qua các khúc quang nẻo đường

Lập thân lập nghiệp dặm trường

Vượt lên thử thách gió sương bất ngờ

Êm đềm thuyền gặp bến bờ

Tháng ngày xây kén nhả tơ đều đều

Chắt chiu cuộc sống sớm chiều

Riêng chung ta đã ít nhiều góp công

Trước sau ghi tạc vào lòng

Đất Quỳ ta đã lớn trong đời mình

Tuổi đời bảy chín bình sinh

Quỳ Châu thắm đượm nghĩa tình sắt son

Cầu mong sống trọn bách niên

Ghi lòng tạc dạ tạ ơn đất Quỳ

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập