ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Ngân hàng CSXH huyện Quỳ Châu: 20 năm hình thành và phát triển

Trong 20 năm qua kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, bình quân mỗi năm Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quỳ Châu giải ngân cho khoảng gần 1,6 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng qua từng năm, từ 5,8 tỷ đồng mới đầu thành lập (2003) với chỉ có 2 chương trình tín dụng chính sách, đến 30/6/2022 có tổng dư nợ đạt 416 tỷ đồng, tăng 410,2 tỷ đồng, tăng gấp 71 lần so với ngày đầu thành lập, tốc độ bình quân tăng trưởng hàng năm đạt 35,3%/năm, với 18 chương trình đang triển khai thực hiện, với 8,9 ngàn khách hàng dư nợ.

Kể từ sau 20 năm thành lập và đi vào hoạt động của NHCSXH để thực hiện sứ mệnh theo tinh thần Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đã cho hơn 31.502 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, trong đó có 9.273 lượt hộ nghèo, 6.267 lượt hộ cận nghèo, 1.191 hộ thoát nghèo, 5.475 lượt hộ sản xuất kinh doanh, gần 800 học sinh viên sinh có cơ hội học tập tốt, hỗ trợ hơn 300 em học sinh, sinh viên mua máy vi tính phục vụ học tập trực tuyến, thu hút tạo việc làm cho hơn 2,5 ngàn lao động tại địa phương, xây dựng trên 3.642 công trình nước sạch & vệ sinh môi trường, xây dựng sữa chữa 5.295 nhà ở cho hộ nghèo, trong đó gần 103 căn nhà tránh bão, lũ. Ngoài ra nguồn vốn còn tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời giúp cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an ninh chính trị, xây dựng mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Anh-tin-bai

Hội nghị giữa Thường trực Huyện ủy với Ban giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An

          Việc triển khai chính sách tín dụng này là mối liên kết tốt giữa Nhà nước thông qua NHCSXH với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và người nghèo, là một giải pháp hữu hiệu giảm nghèo bễn vững và hiệu quả. Thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đã động viên sự tham gia của toàn xã hội hướng tới và giúp đỡ người nghèo như là trách nhiệm và quyền lợi của mình từ đó hoạt động NHCSXH đã thực sự được xã hội hóa. Từ kết quả trên cho thấy các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai thực hiện đã góp phần tích cực cũng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước và khẳng định vai trò vị thế của NHCSXH tham gia vào xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và đặc biệt góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Để có được thành quả đó trước hết đó là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, trong đó nổi bật là đã tổ chức thành công Hội nghị làm việc giữa Thường trực Huyện ủy với Ban giám đốc NHCSXH tỉnh Nghệ An, mặt khác thể hiện rõ nét nhất là mặc dù kinh tế huyện nhà còn gặp nhiều khó khăn nhưng UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã ưu tiên dành một phần ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng để trích chuyển sang NHCSXH bổ sung vào nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là những đối tượng yếu thế trong xã hội giúp họ có thêm nguồn vốn, nguồn lực để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống từ đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 21/01/2022 của UBND huyện về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

          Bên cạnh đó, với khẩu hiệu là “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, vốn tín dụng từ NHCSXH với ưu điểm nổi bật là thời hạn cho vay dài, lãi suất cho vay thấp (hiện nay lãi suất cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh sinh viên là 0,55%/tháng, hộ cận nghèo là 0,66%/tháng, Hộ mới thoát nghèo là 0,6875%/tháng, cho vay chương trình Nước sạch và VSMTNT, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 0,75%/tháng, cho vay Nhà ở theo Quyết định 33, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tránh bão lũ 0,25%/tháng) hộ vay vốn không phải thế chấp, thủ tục vay vốn đơn giản, thuận lợi, phương thức cho vay chủ yếu ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. Ngoài ra, lấy phương châm cho vay là “Giao dịch tại xã, phục vụ tại nhà” đến nay NHCSXH huyện đã có 12 điểm giao dịch đạt tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn, bình quân mỗi xã 1 điểm giao dịch và được giao dịch cố định vào 1 ngày cố định trong tháng (kể cả trùng vào ngày thứ 7, chủ nhật), chính các hoạt động này đã tạo điều kiện tiết giảm chi phí tối đa cho nhân dân, tạo thuận lợi để các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, góp phần hạn chế cho vay nặng lãi ở nông thôn, ổn định an ninh trật tự xã hội. Tín dụng chính sách xã hội đã thực sự trở thành công cụ hữu hiệu của cấp ủy chính quyền trong công cuộc giảm nghèo nhanh bền vững, là  “chiếc phao cứu sinh” với nhiều hộ gia đình nghèo, giúp họ cải thiện và nâng cao đời sống là một điểm sáng trong chính sách giảm nghèo. Các hộ gia đình khi tham gia vào tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ được vay vốn mà còn được tương trợ, giúp đỡ trong sản xuất và đời sống, được chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất để sử dụng đồng vốn có hiệu quả, tăng thu nhập góp phần xây dựng nông thôn mới, ổn định xã hội, gắn bó với nhân dân và chính quyền, các tổ chức đoàn thể với các hội viên.

          Với tin tưởng chắc chắn rằng, trong thời gian tới với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, sự đồng tình hưởng ứng của cộng đồng dân cư, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ viên chức và người lao động NHCSXH sẽ tiếp tục triển khai thành công và hiệu quả hơn nữa các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn góp phần tích cực vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện cũng như thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra.

                                                                        Đặng Hoài Nam (Ngân hàng Chính sách xã hội huyện)

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập