ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phiên định kỳ Quý 1 năm 2022.
Sáng ngày 29/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Châu đã tổ chức phiên họp định kỳ Quý 1 năm 2022. Đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phiên họp định kỳ Quý 1, năm 2022 đã nghe cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý 1; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022; Quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy về công tác Dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy chế sô 07-QC/TU, ngày 08/12/2021 của Tỉnh ủy Nghệ An về ban hành quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An; Dự thảo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Quỳ Châu,..v.v…

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện quý I vẫn giữ được ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển; Tổng diện tích gieo trồng một số cây chủ yếu: 4.839,5 ha đạt: 66% KH, so với CK đạt 100%. Chăn nuôi phát triển ổn định, kiểm soát tốt hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, thịt tươi sống. Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm thực hiện, tổ chức thành công lễ công bố xã Châu Bính đạt chuẩn NTM và các bản đạt chuẩn năm 2021; Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đạt 6,89 tỷ đồng, bằng 32,16% so với dự toán tỉnh giao và bằng 25,9% so với dự toán HĐND huyện giao. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện kịp thời; công tác giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác quân sự - quốc phòng được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả; Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, bàn giao 87 quân nhân cho các đơn vị quân đội và công an. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền quan tâm thực hiện. Các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Quang Minh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nội dung quan trong cần thực hiện trong thời gian tới đó là: tiếp tục thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển cây con chủ lực giai đoạn 2021-2025. hình thành 1-2 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; tiếp tục thực hiện trồng cây gỗ bản địa và triển khai mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng tại khu du lịch sinh thái dốc Kẻ lè, Châu Hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa - Xã hội, Giáo dục - Y tế; Đẩy mạnh các phong trào của huyện đi vào có chiều sâu hơn nữa. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2022-2025;

Kế Kiên

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập