ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Sáng ngày 23/3tại sân vận động thị trấn Tân Lạc đã diễn ra lễ phát động"Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giaiđoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân huyện QuỳChâu năm 2021. Tham dự có đồng chí Vương Quang Minh -Bí thư Huyện ủy,đồng chí Lô Thanh Luận -Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Lê Hải Lý- Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện. Lễ phát động còn có sự tham gia của hơn 300 cán bộ,công chức, viên chức, người lao động các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lựclượng vũ trang, các em học sinh THCS cùng người dân thị trấn Tân Lạc. 

Sáng ngày 23/3 tại sân vận động thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu đã diễn ra Lễ Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Quỳ Châu năm 2021. Tham dự có các đồng chí Vương Quang Minh -Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lô Thanh Luận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, và đồng chí Lê Hải Lý- Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng Lê Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện. Lễ phát động còn có sự tham gia của hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các em học sinh THCS cùng người dân thị trấn Tân Lạc.


Toàn cảnh buổi lễ.

Các vận động viên hưởng ứng ngày chạy Olimpic.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia lễ phát động.Lễ phát động đã nêu những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục và sức khỏe thông qua lời kêu gọi toàn dân tập thể dục với quan điểm “Dân cường thì quốc thịnh” cùng với khẩu hiệu "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước", mỗi cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phải nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.


Các đồng chí lãnh đạo huyện, các em học sinh cùng hưởng hứng ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân.


Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bé Vinh

Trung tâm VHTT&TT Quỳ Châu


THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập