ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Quỳ Châu : Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4
Sáng ngày 21/6, Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến  thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học tập 7 chuyên đề gồm : Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Quốc phòng an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2022.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận.

Hà Thảo  - Trung tâm VHTT- TT Quỳ Châu

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập