ĐĂNG NHẬP  
image banner
 
Ban chỉ huy quân sự huyện thông qua bài giảng chính trị
Ngày 5/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị thông qua bài giảng Chính trị cho Chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ, trợ lý chính trị ban chỉ huy quân sự huyện năm 2022.

    Ngày 5/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị thông qua bài giảng Chính trị cho Chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ, trợ lý chính trị ban chỉ huy quân sự huyện năm 2022.

    Tại hội nghị, các đồng chí chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS xã, thị trấn, đơn vị tự vệ được ban tổ chức chỉ định trình bày bài giảng và mỗi cá nhân tham gia trình bày lựa chọn 1 trong 4 nội dung để thực hiện trình bày bài giảng của mình.Nội dung bài giảng gồm Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới; Quan điểm đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kết hợp kinh tế, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị thông qua bài giảng chính trị 

Anh-tin-bai

Trung tá Lê Xuân Sơn - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện phát biểu tại hội nghị 

      Với tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, các đồng chí Chính trị viên, phó chính trị viên Ban CHQS xã, thị trấn, đơn vị tự vệ tham gia thông qua bài giảng đã chuẩn bị đầy đủ giáo án nên trong khi trình bày bài giảng dễ hiểu, dễ tiếp thu đối với người học, phân tích sâu và vận dụng sát vào thực tiễn địa phương, đơn vị được Ban Tổ chức đánh giá cao.

Anh-tin-bai

Đồng chí chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã Châu Thắng trình bày bài giảng

    Đây là hoạt động thường niên được Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức thực hiện để nắm được thực trạng, đánh giá đúng chất lượng, phương pháp giảng dạy chính trị của đội ngũ Chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS xã, thị trấn, đơn vị tự vệ, trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự tại địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hà Thảo - Trung tâm VHTT-TT Quỳ Châu

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập